نقد و بررسی کتاب حقوق بین الملل و بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو اثر دکتر فریبا رضی پور انتشارات خرسندی

کتاب حقوق بین الملل و بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو اثر دکتر فریبا رضی پور انتشارات خرسندی

محصول مورد نظر شما یعنی کتاب حقوق بین الملل و بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو اثر دکتر فریبا رضی پور انتشارات خرسندی در برند کتاب علوم اجتماعی می باشد که شما برای خرید اینترنتی این محصول میتونید با مطالعه جزئیات و ویژگی ها و دیدن تصاویر این محصول رو خریداری کنید .

در این کتاب آمده است: در سال 1957 گام بزرگ پرتاب اسپوتنیک1 بعنوان اولین فضاپیما در مدار زمین توسط شوروی سابق برداشته شد. این موفقیت به سرعت بوسیله مجموعه ای آزمایشات دنبال شد که هدف از انجام آن­ها کاوش و تحلیل بعد جدیدی از علم در برابر دیدگان بشر بود. پرتاب اسپوتنیک نقطه شروع کاوش فضا و منازعه حول نظامی کردن فضای ماورای جو بود. پس از آن معلوم گشت که برای اجتناب از اغتشاش و بهره‌برداری غیرمجاز از فضای ماورای جو، وجود قوانین حقوقی غیرقابل اجتناب است. به این ترتیب و با رشد فزاینده فناوری فضایی، حقوق فضایی به یک واقعیت تبدیل شد.معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در کاوش و استفاده از فضای ماورای جو شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی (معاهده فضا) که پس از پرواز تاریخی یوری گاگارین و قبل از گام نهادن نیل آرمسترانگ روی ماه، در نخستین سالهای کاوش فضا در سال 1967 به اجرا درآمد، آزمایش سلاحها، استقرار تسلیحات کشتار جمعی شامل تسلیحات هسته‌ای، انجام مانورهای نظامی و استقرار پایگاههای نظامی در فضا را ممنوع ساخت. با این حال، این معاهده عبور تسلیحات هسته‌ای از فضا یا پرتاب تسلیحات هسته‌ای از زمین به فضا جهت باز داشتن از حملات موشکی را پوشش نمی دهد و همین طور بر دیگر سلاح ها مثل تسلیحات ضد ماهواره و قرار دادن تسلیحات متعارف در فضا نظارتی ندارد.

خرید اینترنتی با تخفیف ویژه کتاب حقوق بین الملل و بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو اثر دکتر فریبا رضی پور انتشارات خرسندی


ویژگی و مشخصات کتاب حقوق بین الملل و بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو اثر دکتر فریبا رضی پور انتشارات خرسندی

تصاویر برای کتاب حقوق بین الملل و بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو اثر دکتر فریبا رضی پور انتشارات خرسندی

 خرید اینترنتی با تخفیف ویژه کتاب حقوق بین الملل و بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو اثر دکتر فریبا رضی پور انتشارات خرسندی
 خرید اینترنتی با تخفیف ویژه کتاب حقوق بین الملل و بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو اثر دکتر فریبا رضی پور انتشارات خرسندی
 خرید اینترنتی با تخفیف ویژه کتاب حقوق بین الملل و بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو اثر دکتر فریبا رضی پور انتشارات خرسندی

برچسب های لازم برای کتاب حقوق بین الملل و بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو اثر دکتر فریبا رضی پور انتشارات خرسندی

خرید اینترنتی با تخفیف ویژه کتاب حقوق بین الملل و بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو اثر دکتر فریبا رضی پور انتشارات خرسندی | خرید اینترنتی کتاب حقوق بین الملل و بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو اثر دکتر فریبا رضی پور انتشارات خرسندی | مشخصات و قیمت کتاب حقوق بین الملل و بهره برداری نظامی از فضای ماورای جو اثر دکتر فریبا رضی پور انتشارات خرسندی |

آموزش طراحی سایت